share

Найден ПетковПейзаж

  • Датировка: 1980
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 54 х 74
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0416
Не е в наличност