share

Найден ПетковХисаря

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш и акварел, хартия
  • Размер: 15 х 20
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1457
по запитване