share

Роберт БаръмовСветлина

  • Датировка: 2019
  • Техника и материал: литография, хартия
  • Размер: 39 х 53
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1771
по запитване