share

Илия ПетровХамали

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, акварел, хартия
  • Размер: 19 х 14 см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0482
Не е в наличност