share

Илия ПетровСърнички

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: офорт, хартия
  • Размер: 16,2 х 19,7 (25,5 х 36,9) см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0480
Не е в наличност