share

Стоян ВасилевПейзаж с къщи

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, акварел, хартия
  • Размер: 24,4 х 30,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2217
по запитване