share

Атанас ЯрановКомпозиция

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 20,5 х 17,1
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1379
по запитване