share

Атанас ЯрановКомпозиция с дърво, човек и птици

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 18,3 х 12
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1372
по запитване