share

Атанас ЯрановБик

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 29,3 х 49,2
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1267
Не е в наличност