share

Михалис ГарудисНежност и сила

  • Датировка: ок. 2000
  • Техника и материал: смесена техника, платно
  • Размер: 100,5 х 81
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1670
по запитване