share

Михалис ГарудисКомпозиция

  • Датировка: ок. 2000
  • Техника и материал: смесена техника, платно
  • Размер: 70 х 70
  • Подпис: долу ляво; на гърба: Tessaloniki
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1667
Не е в наличност