share

Никола ШамановРилският манастир

  • Датировка: 1971
  • Техника и материал: маслени бои, фазер
  • Размер: 100 х 82
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2108
по запитване