share

Христо БерберовСеднала мъжка фигура в профил

  • Датировка: ок. 1910
  • Техника и материал: туш, хартия
  • Размер: 47,5 х 31,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Голо тяло
  • Идент. номер: 2141
по запитване