share

Марио ЖековСозопол, скалите Паликари

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 57,5 х 46
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0538
Не е в наличност