share

Георги ПенчевЗазоряване - дърво

  • Датировка: 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: смесена техника, хартия
  • Размер: 22,7 х 33
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0612
Не е в наличност