share

Georgi PenchevЗазоряване - дърво

  • Date: 90-те г. на ХХ в.
  • Material: смесена техника, хартия
  • Size: 22,7 х 33
  • Signature: долу дясно
  • Type: Graphics
  • Genre: Composition
  • Id number: 0612
Not in stock