share

Васил ИвановНа паша

  • Датировка: 1956
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 17,2 х 23,9
  • Подпис: подпис долу дясно; дата долу ляво
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0846
Не е в наличност