share

Васил ИвановЦикъл Тела IV

  • Датировка: ок. 1970
  • Техника и материал: креда, хартия
  • Размер: 56,5/46,5 см
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: h_9999
Не е в наличност