share

Любомир ЙордановРадост

  • Датировка: 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: литография, хартия, Е/А, 4/20
  • Размер: 23,5 х 18,1
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0918
Не е в наличност