share

Иван ТричковРилските езера

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 24,5 х 27,5
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1074
Цена: 2400 лв.