Иван Тричков


Иван Тричков е роден през 1892 г. във Враца. Завършва Художествено-индустриалното училище в София при проф. П. Клисуров.
Известен като един от най-големите български пейзажисти, Тричков рисува изключително от натура. Работи предимно с маслени бои. Любима тема в творчеството му е планината, чиято красота претворява в платната си чрез реалистичен и точен рисунък, полутонове и нежен колорит. Пейзажите на Тричков са синтез на най – хубавите изгледи в Стара планина, Рила, Витоша. Любовта си към планинската природа художникът проявява с особена емоционалност, когато рисува в родния Врачански Балкан.
Иван Тричков участва в много общи изложби, организира самостоятелни експозиции. Има слава на любим художник на цар Борис III, който притежавал много негови творби. Пейзажи на Тричков се намират в НХГ, в други галерии и частни колекции в България и чужбина.
Художникът умира през 1959 г.