share

Лика ЯнкоПростиране на мрежи

  • Датировка: 1967
  • Техника и материал: маслени би, платно върху картон
  • Размер: 77 х 70,5
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1099
Не е в наличност