share

Лика ЯнкоМоми

  • Датировка: 80-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: смесена техника дъска
  • Размер: 19 х 24,3
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0667
Не е в наличност