share

Лика ЯнкоКарланово

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно върху картон
  • Размер: 69,7 х 33
  • Подпис: долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 0669
Не е в наличност