share

Васил ИвановЦикъл Космос III

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: бяла креда, черна хартия
  • Размер: 30 х 43,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1148
Не е в наличност