share

Петър МорозовСините камъни край Сливен

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: оригинал, акватинта, хартия
  • Размер: 33 х 40
  • Подпис: подпис долу дясно; наименование долу ляво
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1168
Не е в наличност