share

Петър МорозовИз град Търново

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акватинта, хартия
  • Размер: 17 х 12,2 (30,4 х 22,5) см
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Графика
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2402
Не е в наличност