share

Лика ЯнкоКрава

  • Датировка: ок. 1970
  • Техника и материал: пастел, хартия
  • Размер: 21 х 30,5
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1173
Цена: 850 лв.449 лв.