share

Маргарита МилиджийскаНа работа

  • Датировка: нач. на 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, платно
  • Размер: 64 х 72
  • Подпис: долу ляво, монографирана №34, стр. 53
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1232
по запитване