Маргарита Милиджийска

Биографични данни

Родена на 29 април 1910 г. в с. Драганово, Великотърновско.

1929 г. Завършва Народна девическа гимназия в град Русе.

28.06.1936 г. Завършва Държавна художествена академия, специалност “живопис” в курса на проф. Никола Маринов.

1936 г. Член на Дружеството на новите художници,  участва в обща изложба в София.

14 януари 1938 г. Получава свидетелство за учителска правоспособност по рисуване (първа степен) и руски език (втора специалност).

31.10.1938 г. – 03.10.1939 г. Работи като учител по рисуване. В Елховски клон на Ямболската мъжка гимназия.

04.10.1939г. – 09.03.1945 г. Учител по рисуване в Първа мъжка гимназия гр. Пазарджик.

1944 г. – април.  Първа самостоятелна изложба – живопис в Дома на изкуствата и културата, Пазарджик, 25 картини

1944 год. – май.  Участие в изложбата на художниците от Пазарджик и на евакуираните в Пазарджик художници Георги Машев и Васил Евтимов , и
др.

15.03.1945 – 06.09.1949 г. Учител по руски език в Първа девическа гимназия, София

08.03.1949 г. – 30.06.1974 г.  Преподавател по руски език във Висш институт за изобразителни изкуства “Николай Павлович”, София.

1946 г. – Участие в обща изложба на СБХ  в София с картината “Четящо момиче”.

1951 г. – Участие в изложба на СБХ в Албания.

1956 г. - Участие в изложбата на жените художници в София

1957 –  Участие в обща изложба на СБХ  в София с картината “Челистът”, 

1958 –  Участие в обща изложба на СБХ  в София с картините “Божури” и “Натюрморт-дини”.

1963 г. – Участие в районна изложба.

1982 г. – Участие в юбилейната  ретроспективна изложба посветена на 50 -годишнината на Дружеството на новите художници

06.07.1984 – 26.07.1984 г. Първа самостоятелна изложба - живопис в София.

Множество непубликувани стихотворения – лирически и детски, разкази.

Публикации – преводни и авторски:
Превод на “Основи на композицията” от проф. А.П. Баришников и И.В.Лямин, издателство “Наука и изкуство;
Превод на “Учебна рисунка” от А.М. Соловьов, Г.Б. Смирнов и Е.С. Алексеева, издателство “Наука и изкуство”, 1956 г.(преиздадена през 1967 г.);
Детско стихотворение “Заледени стъкла” в списание “Природа” – 1954 г.;
Стихотворение “Детски тревоги”, издадено в мартенския брой на списание “Семейство и училище”, издание на издателство “Народна просвета”, 1961 г. и др.

Умира на 31.07.2001 г. в София.