share

Маргарита МилиджийскаМомиче с книга

  • Датировка: кр. на 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 41,3 х 55
  • Подпис: долу дясно, монографирана №33, стр. 53
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1231
по запитване