share

Маргарита МилиджийскаДеца

  • Датировка: 50-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: сух пастел, хартия
  • Размер: 15,5 х 21,8
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2230
по запитване