share

Димо СотировДървета

  • Датировка: 1921
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 33,8 х 11,8 см
  • Подпис: подпис и дата на гърба
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1346
Не е в наличност