share

Теню ПиндаревКазанлък II

  • Датировка: 1998
  • Техника и материал: акварел, темпера, хартия
  • Размер: 47,5 х 56,4
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1401
по запитване