share

Васил Чакъров - ЧакГорната махала - Самоков

  • Датировка: 1986
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 19 х 24
  • Подпис: подпис и дата долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1515
Не е в наличност