share

Асен ГрозевУлица

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 37 х 30
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1630
Цена: 1600 лв.899 лв.