Асен Грозев

Асен Грозев Господинов е роден на 16.03.1916 в Стара Загора. Завършил е живопис при проф. Дечко Узунов във ВИИИ Николай Павлович. Специализирал в Италия (1939 - 1942)