share

Васил ИвановКомпозиция

  • Датировка: 60-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, хартия
  • Размер: 44 х 56,5
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1650
по запитване