share

Васил ИвановЦикъл Космос

  • Датировка: 1964
  • Техника и материал: бяла креда, черна хартия
  • Размер: 25 х 35
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 1727
Не е в наличност