share

Данаил ДечевИнтериор II

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 23 х 35
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1751
Не е в наличност