share

Георги КаракашевДекор II

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: туш и акварел, хартия
  • Размер: 13 х 19,3. (18,9 х 28)
  • Подпис: долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1764
по запитване