share

Георги КаракашевФазан

  • Датировка: 30-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, хартия
  • Размер: 36,3 х 26
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 0919
Не е в наличност