share

Георги Ковачев - Гришата Битник и девойка, Париж

  • Датировка: 1966
  • Техника и материал: монотипия, хартия
  • Размер: 40 х 65 (51 х 76)
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1834
по запитване