share

Симеон Глогинков Мелник

  • Датировка: 1969
  • Техника и материал: пастел, хартия
  • Размер: 21 х 29,8
  • Подпис: подпис и дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Пейзаж
  • Идент. номер: 2378
по запитване