share

Иван ТабаковНа паша

  • Датировка: 40-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 60 х 46
  • Подпис: подпис долу ляво
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1944
Не е в наличност