share

Теню ПиндаревНа плажа

  • Датировка: 90-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: акварел, темпера, хартия
  • Размер: 35,5 х 46,5
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1967
Цена: 1100 лв.799 лв.