share

Жени МеханджийскаЧаша

  • Датировка: 60-те, 70-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 75 х 38
  • Подпис: -
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2052
Не е в наличност