share

Слави ГеневГолгота

  • Датировка: 20-те г. на ХХ в.
  • Техника и материал: маслени бои, картон
  • Размер: 20,5 х 26,5
  • Подпис: подпис долу дясно
  • Вид: Живопис
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 2224
по запитване