share

Харалампи Тачев Чапла

  • Датировка: ок. 1910
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 30 х 40
  • Подпис: -
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Композиция
  • Идент. номер: 1455
по запитване