share

Харалампи Тачев Художничка

  • Датировка: 18.10.1910
  • Техника и материал: молив, хартия
  • Размер: 17,5 х 12,5
  • Подпис: дата долу дясно
  • Вид: Рисунка
  • Жанр: Портрет
  • Идент. номер: 1450
Не е в наличност